Skip to main content

Automation

Elektrisk felsökning

EMI ser till att allt som ska fungera hos våra uppdrags- givare gör det. Efter att ha identifierat problemet åtgärdar vi det så skyndsamt och kompetent som möjligt.

Ombyggnationer

I samverkan med kunden utvecklar och förbättrar vi de system som finns. Det handlar om problemlösning och konstruktion på hög nivå, både mekaniskt, elektriskt, pneumatiskt och hydrauliskt.

PLC-programmering

På EMI har vi en gedigen kunskap inom PLC-programmering. PLC är hjärtat i en maskins styrsystem och vi hanterar allt varsamt och med omtanke.

Pneumatik

Vi utför även felsökning och åtgärder när det gäller pneumatik.