Skip to main content

Mekaniska arbeten

Reparation av maskiner

EMI ser till att alla maskiner och all utrustning fungerar på arbetsplatserna. Vi jobbar både med förebyggande underhåll och löser akuta situationer så fort och bra som möjligt.

Laseruppriktning

Vi riktar till exempel motorer, kardanaxlar och motorer. Vårt arbete minskar risken för produktionsstillestånd och ökar sålunda produktiviteten för våra kunder.

Fältbalansering

I de fall man inte tar loss en felande komponent, till exempel en fläkt, vals eller koppling, har vi avancerad utrustning för att kunna utföra balanseringar på plats.

Sprickindikering (magnetpulver)

Vid materialutmattning kan sprickor misstänkas finnas. Detta undersöker vi med hjälp av magnetpulver och lägger i de fall sprickor förekommer fram ett åtgärdsförslag.

Vibrationsanalys

Maskiner som skakar är inte roliga… EMI genomför kontroller samt analyserar och åtgärdar problemet åt sina kunder.